ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಣಿತಜ್ಞರು Prapanchada Prasidha Ganithagnaru

By (author)Ramesh B.G.

45.0050.00

Save: 5.00 (10%)

ಪುಟಗಳು:115
ಪ್ರಕಾಶಕರು : ವಾಸನ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್
ಬೈಂಡಿಂಗ್ : ಸಾದಾ

In stock

Category:
book-author

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಣಿತಜ್ಞರು Prapanchada Prasidha Ganithagnaru”