Reduced price! Agniya Rekkegalu ಅಗ್ನಿಯ ರೆಕ್ಕೆಗಳು

Agniya Rekkegalu ಅಗ್ನಿಯ ರೆಕ್ಕೆಗಳು

Dr. A.P.J. Abdul Kalam

Mastermind Books

New Book

Rs. 169.00 tax incl.

-Rs. 26.00

Rs. 195.00 tax incl.

ಈ ಕಥೆ ಪ್ರಥಮ ಅಗ್ನಿ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಉಡ್ಡಯನವಾಗುವ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಮುಂದೆಯೂ ಬದುಕು ಸಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವೆಲ್ಲಾ, 900 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರೆಲ್ಲಾ ಒಂದು ಎಂಬ ಸಾಂಘಿಕ ಭಾವನೆ ಬಂದರೆ ಈ ಮಹಾನ್ ದೇಶ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಇರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅಚಲ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿದೆ.

More details

In Stock

Book Attributes
Pages 190
PB/HB PB
Publisher VASAN PUBLICATIONS