Reduced price! Agniya Rekkegalu ಅಗ್ನಿಯ ರೆಕ್ಕೆಗಳು

Agniya Rekkegalu ಅಗ್ನಿಯ ರೆಕ್ಕೆಗಳು

Dr. A.P.J. Abdul Kalam

Mastermind Books

Book Attributes
Pages190
PB/HBPB
PublisherVASAN PUBLICATIONS

ಈ ಕಥೆ ಪ್ರಥಮ ಅಗ್ನಿ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಉಡ್ಡಯನವಾಗುವ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಮುಂದೆಯೂ ಬದುಕು ಸಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವೆಲ್ಲಾ, 900 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರೆಲ್ಲಾ ಒಂದು ಎಂಬ ಸಾಂಘಿಕ ಭಾವನೆ ಬಂದರೆ ಈ ಮಹಾನ್ ದೇಶ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಇರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅಚಲ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ 

In Stock

3-4 Days

Rs. 169 tax incl.

-Rs. 26

Rs. 195 tax incl.

ಈ ಕಥೆ ಪ್ರಥಮ ಅಗ್ನಿ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಉಡ್ಡಯನವಾಗುವ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಮುಂದೆಯೂ ಬದುಕು ಸಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವೆಲ್ಲಾ, 900 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರೆಲ್ಲಾ ಒಂದು ಎಂಬ ಸಾಂಘಿಕ ಭಾವನೆ ಬಂದರೆ ಈ ಮಹಾನ್ ದೇಶ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ .... 

More details

Rated 3.00 on the scale 1 - 5 based on 2 customer reviews

ವೆರಿ ನೈಸ್

ಮಾಶಾಅಲ್ಲಾಹು ಕಾನ್ ವಮಾ ಲಂ ಯಶ'ಅ್ ಲಂ ಯಕುನ್ ವಲಾ ಹೌಲ ವಲಾ ಖುವ್ವತ ಇಲ್ಲಾ ಬಿಲ್ಲಾಹಿಲ್ ಅಲಿಯ್ಯಿಲ್ ಅಳ್ವೀಂ

Was this comment useful to you? Yes No

life is awesome

read it once I alife

Was this comment useful to you? Yes No